Wednesday, September 23, 2015

लग्नसंधीवरील जन्म आणि जन्मवेळशुद्धी

॥ श्री स्वामी समर्थ॥

लोकहो,

काही लोकांचा जन्म हा लग्नसंधीवर झालेला असतो. लग्नसंधी म्हणजे पत्रिकेतील एक लग्न संपून दुसरे सुरू होतांना. लग्न म्हणजे विवाह नव्हे. लग्न म्हणजे जन्मवेळेस, जन्मठिकाणाच्या पूर्वक्षितिजावर उगवणारी रास.

दिवसाला बारा राशींची बारा लग्ने असतात. प्रत्येक लग्नाचा कालावधी कमी-अधिक प्रमाणात साधारण दोन तासाचा असतो असे आपण समजू. म्हणजे एक अंश लग्न सरकायला (पुढे जायला) साधारण फक्त चार मिनिटांचा कालावधी पुरतो.

जर का एखाद्या व्यक्तीचा जन्म लग्नराशीच्या २९ अंशांवर वा पुढे आणि १ अंशाच्या आत झाला असेल तर त्याला लग्नसंधी म्हणायला हरकत नाही.  अशा वेळेस जन्मवेळ देतांना जातकाची थोडी जरी चूक झाली तर पूर्ण पत्रिका बदलू शकते. 

उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचा जन्म कर्केत २९ अंश ३५ कलांवर झाला असे त्याने दिलेल्या जन्मवेळेनुसार येत असेल आणि जर जन्मवेळ घेण्यात दोन मिनिटांची चूक झाली असेल, जन्म दोन मिनिटे उशीरा झाला असेल तर त्याचे जन्मलग्न हे सिंह येईल. पण त्याने दिलेल्या वेळेनुसार कर्क लग्नाची कुंडली बनवली जाईल आणि त्या चुकीच्या कुंडलीवर भाष्य केल्यामुळे त्याला शास्त्राची कुठलीही प्रचीती येणार नाही. कारण मुळात तुम्ही डेटाच चुकीचा घेतल्यावर त्याचा आऊटपुटही चुकीचाच येणार.

आपल्याकडे तर अनेकांना त्यांची अचूक जन्मवेळही माहित नसते. तसेच माझ्या अनुभवात तर बरेचदा वेळा राऊंड ऑफ करून ठोकलेल्या असतात. जरी तसे नसले तरीही,

लग्नसंधीवर जन्म असल्याचे पत्रिका बनविल्यावर कळल्यावर, ज्योतिषाने सर्वप्रथम रुलिंग प्लॅनेट्स घेऊन, उपरोक्त लग्नाचा स्वामी रुलिंगमध्ये आहे का? याची खात्री करावी. जर तो रुलिंगमध्ये असेल, तर लग्न तेच आहे हे गृहीत धरायला हरकत नाही. जर तो रुलिंगमध्ये नसेल, तर लग्नाबद्दल शंका निर्माण होते. तसेच समजा रुलिंगमध्ये दोन्ही बाजूबाजूच्या लग्नाचे स्वामी असतील तरीही शंका निर्माण होते.

माझे मत असे आहे की, ज्योतिष्याने अशा वेळेस कुठलेही गृहितक मनात न धरता, सरळ जातकाची रुलिंगप्लॅनेटनुसार जन्मवेळशुद्धी करून घ्यावी आणि मगच त्याची पत्रिका बनवावी. मी हेच करतो.

ज्योतिष सांगणे हे अत्यंत गंभीर काम आहे. एखाद्या माणसाला तुम्ही त्याच्या आयुष्याच्या भवितव्याबद्दल काही सांगत असता. तुमच्या एका चुकीमुळे, किंवा गाफीलपणामुळे त्याला मोठं नुकसान सहन करावं लागतं. त्यामुळे, जी जी चिकित्सेची साधने उपलब्ध आहेत, त्या सर्वांचा नीट वापर करून जातकाचा प्रश्न पाहिला पाहिजे. सुरूवात जन्मवेळेपासून.

काही जण जन्मवेळ निश्चित करण्यासाठी, जातकाच्या पूर्वायुष्यातील घटनांबाबत विचारतात. माझ्यामते त्याला काही अर्थ नाही. तुम्हांला सर्दी झाली होती का आणि घरात मांजर पाळलं होतं का? असल्या प्रश्नांनी काही करायला जाऊ नये.

रुलिंग प्लॅनेट्स वरून केलेली जन्मवेळशुद्धी ही सर्वात अचूक असते असा माझा नव्हे तर हजारो, लाखो जणांचा अनुभव आहे. आपण जी वेळ काढतो ती गणिताने सिद्ध करता आली पाहिजे. भाकड गोष्टींना थारा देता कामा नये.

आपला,
(सूक्ष्मदर्शी) धोंडोपंत 

॥ श्री साई समर्थ॥

Saturday, May 23, 2015

कारक ग्रहाचे महत्व

॥ श्री स्वामी समर्थ॥

नमस्कार,

कारक ग्रहाला पारंपारिक ज्योतिषशास्त्रात अनन्यसाधारण महत्व दिलेले आहे. आणि प्रचीती व अनुभव हा पदोपदी येतो. प्रत्येक  ग्रहाच्या अंमलाखाली ज्या गोष्टी येतात, त्याला कारकत्व म्हणतात.

उदाहरणार्थ, संततीचा कारक गुरू, वैवाहिक सौख्याचा कारक शुक्र वगैरे.

जर पत्रिकेत बाकी कुयोग असतील, तसेच महादशास्वामी त्या घटनेला फारशी अनुकूल भूमिका घेत नसेल पण कारक ग्रह जर सुस्थितीत असेल तर त्या महादशेतही म्हणजे जो महादशास्वामी त्या घटनेचा दुय्यम कार्येश असेल तरीही त्यात ती घटना घडते.

मला कल्पना आहे की माझे वरील वाक्य हे काहीसे गोंधळ निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे उदाहरणाच्या द्वारे माझे विधान स्पष्ट करतो. त्यासाठी आपण संततीचे उदाहरण घेऊ.

समजा एखाद्याच्या महादशास्वामी संततीला आवश्यक असलेल्या २/५/११ यापैकी स्थानांचा कमी प्रतीचा कार्येश असून संततीला विरोध करणार्‍या ४/८/१२ या स्थानांचा बलवान कार्येश असेल तर अशी महादशा साधारणपणे संततीसाठी नकारात्मक समजली जाते. पण ती नकारात्मक फळे कधी देईल? तर पत्रिकेत संततीचा कारक गुरू हा ग्रह जर बिघडला असेल तरच.

पत्रिकेत गुरू जर सुस्थितीत आणि बलवान असेल, तर त्या दशेतही त्या व्यक्तिला संतती होईल आणि संततीसौख्य मिळेल. आता जो महादशास्वामी संततीला अनुकूलता दाखवत नाही, अशा वेळेस त्या महादशेच्या कुठल्या  काळात संतती होईल?

तर जो अंतर्दशास्वामी २/५/११ या स्थानांचा बलवान कार्येश असेल, त्या अंतर्दशेत संतती होईल. गुरू संतती देईल.

नुकतेच दिनांक २५ मार्च रोजी एका ३७ वर्षाच्या बाईंना कन्यारत्न प्राप्त झाले. मी वरील नियम वापरून २०१३ साली हे भाकीत केले होते. काही लोकांनी सबलॉर्ड पाहून तुम्हाला मूल होणार नाही असे त्यांना सांगितले होते. त्यांचे लक्ष गुरूकडे गेले नाही. असो. 

इल्म और पढ़ाई में फ़र्क होता है

त्यामुळे कारकग्रहाला दुर्लक्षून चालत नाही, नव्हे तो फार महत्वाचा deciding factor पत्रिकेत असतो.

आपला,
(अष्टावधानी) धोंडोपंत

॥ श्री साई समर्थ॥

Sunday, May 17, 2015

शनिजयंती बद्दल....

॥ ॐ शं शनैश्चराय नम:॥

लोकहो,

आज भावुका अमावास्या म्हणजे शनैश्चर जयंती आहे. सकाळी ११ वाजून ५९ मिनिटांनी अमावास्या लागतेय.
त्यानंतर शनिच्या मंदिरात जाऊन शनिचे दर्शन घ्या. 

तेलाचा अभिषेक करा. शनिला काळे उडीद वा तीळ अर्पण करा. नीलांजन समाभासं या पुराणोक्त मंत्राचा वा इतर कुठल्याही शनिमंत्राचा जप करा. कळत नकळत हातून जे काही चुकीचे घडले असतील त्याबद्दल क्षमायाचना करा. दिवसभर शनिच्या चिंतनात घालवा. मंत्रजपाने शनितत्वाशी तादात्म्य पावण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे कळेल शनि काय आहे ते.

दाक्षिणात्य मंदिर जवळ असेल तर तिथे एक नवग्रह मंदिर असतं. काळे तीळ काळ्या कापडात बांधून ते तेलात बुडवून शनिसमोर जाळण्याचा विधी असतो. तो जर तिथे करत असतील तर जरूर करून घ्या. अनेक पनोती जातात असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. 

मुंबईत माटुंगा पूर्वेस, किंग्जसर्कल ते माटुंगा स्टेशन या रस्त्यावर अतिभव्य आणि प्राचीन राममंदिर आहे. तिथल्या नवग्रहमंदिरात हे विधी चालतात. मी तिथेच जातो. 

ज्यांना साडेसातीचा त्रास होतोय वा शनि किंवा राहु महादशा सुरू आहे, त्यांनी हे करून बघा आणि अनुभव घ्या. अनुभव न घेता बडबडण्यात अर्थ नाही. लाखो लोक शनिच्या सेवेत आहेत ते काही च्युतिये नाहीयेत.

जगातल्या सर्व दु:ख आणि दैन्य याचा कारक शनि आहे. तेहतीस कोटी देव प्रसन्न करून घेतलेत पण शनि रागावलाय तर गेला ना तो बाराच्या भावात? मी मी म्हणणारे देशोधडीला लागले शनिची वक्रनजर पडल्यावर. 

कल जो तनके चलते थे अपनी शान-ओ-शौक़त पर
शमआ तक नही जलती आज उनकी तुर्बत पर

( तुर्बत = समाधी, कबर)

त्यामुळे आयुष्यात एकच तत्व - शनि शनि शनि. बसं. 

पटलं तर करायचं नाहीतर सोडून द्यायचं. आपला आग्रह, अट्टाहास कधीच नसतो.

आपला,
(शनिमय) धोंडोपंत

Thursday, April 2, 2015

पंचांगाचे आगमन आणि आनंदसोहळा....

॥ ॐ शं शनैश्चराय नम:॥

नमस्कार,

दरवर्षीप्रमाणे मी यावर्षीही ब्लॉगवरून प्रत्येक हिंदु  घरात पंचांग असण्याची गरज प्रतिपादन केली होती. वैदिक कालगणनेइतकी अचूक कालगणना जगात कुठलीही नाही. तसेच दैनंदिन जीवनातील आवश्यक आणि जिव्हाळ्याच्या गोष्टींची अचूक, सखोल माहिती देणारा पंचांगासारखा दुसरा खजिना नाही.

माझ्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन दरवर्षी प्रमाणे यावर्षीही काहीजण, जे पूर्वी पंचांग आणत नव्हते त्यांनी  यावर्षी घरात पंचांग आणून, पाडव्याला त्याची पूजा करून, त्या पवित्र ग्रथांला घरात सन्मानाचे स्थान दिले आहे, याचा मला अतीव आनंद आहे. 

त्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद. देव त्यांचं भलं करो. 

घराला घरपणं हवं.  केवळ उंची फर्निचर आणि वातानुकूलित शयनगृह म्हणजे घर नव्हे. ते हॉटेलातही असतं.

घर म्हणजे देव्हार्‍यातील निरांजनाचा प्रकाश, घर म्हणजे पंचांगानुसार पवित्र व्रतवैकल्याचे आचरण, घर म्हणजे ज्ञानेश्वरीच्या ओव्यांची गुणगुण, घर म्हणजे मंत्रांच्या ध्वनीच्या स्पंदनांची गुंफण, घर म्हणजे दिवेलागणीला म्हटले जाणारे " शांताकारं भुजगशयनम्‌", घर म्हणजे अग्निहोत्रासाठी केलेल्या होमाचा होणारा धूर.

या माझ्या घराबद्दलच्या काही संकल्पना आहेत. असो.

आपला,
(कुटुंबवत्सल) धोंडोपंत 

॥ श्री साईनाथाय नम:॥

चंद्रग्रहणासंबंधी.....

॥ ॐ शं शनैश्चराय नम:॥

नमस्कार,

शनिवार दिनांक ०४ एप्रिल २०१५ रोजीच्या चंद्रग्रहणासंबंधी......

दिनांक ०४ एप्रिल रोजी खग्रास चंद्रग्रहण असून ते ग्रस्तोदित आहे. 

ग्रहणाचा स्पर्श दुपारी ०३ वाजून ४५ मिनिटांनी आहे.  सायंकाळी ०५.३० च्या सुमारास ग्रहणमध्य असून सायंकाळी ०७.१५ वाजता ग्रहणमोक्ष आहे. 

दिनांक ४ एप्रिल रोजी सूर्योदयापासून ते ग्रहणमोक्षापर्यंत वेध पाळावेत असे सांगितले आहे. 

आता यात सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे दिवसभर उपाशी राहणं हे बहुतेकांना अशक्य आहे. तेव्हा आपल्याला जसं जमेल तसे वेधादि नियम पाळावेत. 

कुठल्याही वेधादि नियमातून, गर्भवती स्त्रिया, लहान / अंगावर पिणारी मुले, आजारी आणि वृद्ध व्यक्तिंना वगळले जाते. या लोकांनी वेधादी नियम पाळू नयेत. 

इतरांनीही आपल्याला झेपताय तिथपत पाळावेत. अतिरेकाने काही करायला जाऊ नये, असं आपलं माझं मत आहे. 

ग्रहण सुरू होताच स्नान करावे. ग्रहणकालात पूजा, तर्पण, जप, हवन इत्यादि कर्मे करावीत. ग्रहणमोक्ष झाल्यावर स्नान करून यथोचित दानधर्म स्वेच्छेनुसार करावा.  " दे दान... सुटले गिराण" करत येणार्‍या गरीबाला दहा रुपये काढून दिले तर काही फरक पडत नाही. 

ज्या कुणी मंत्रदीक्षा घेतली असेल, त्यांनी त्या मंत्राचे पुरश्चरण या काळात करावे. माझ्या दृष्टीने तो सर्वात महत्वाचा भाग आहे. असो.

आपला,
(नेमस्त) धोंडोपंत 

॥ श्री साईनाथाय नम:॥


Tuesday, March 17, 2015

नववर्षाचे पंचांग

 ॥ श्री स्वामी समर्थ॥

नमस्कार, 

नववर्ष सुरू होताय. या वर्षीपासून प्रत्येकाने आवर्जून पंचांग घरात ठेवा. पंचांग हा अत्यंत उपयुक्त माहितीचा खजिना आहे. तुम्ही ज्या गावात राहता, त्याच्या किंवा त्याजवळच्या गावाच्या अक्षांश रेखांशांवर आधारित पंचांग घ्या. 

तुमच्या घरातले जे बुज़ुर्ग लोक असतील त्यांच्याकडून पंचांग कसं बघायचं, याचं बेसिक शिकून घ्या. प्रचंड फायदा होईल. आपल्या गरजेपुरतं पंचांग पाहता येणं, ही एकदम सोपी गोष्ट आहे. 

कुठल्या नक्षत्रांवर आपण आपली कामं करायची आणि कुठल्यावर कशापासून दूर रहायचं, एवढं कळलं तरी जन्माचं कल्याण होईल. आणि हे एवढं कळण्यासाठी काही फार मोठं ज्योतिषशास्त्र शिकायला नको. फार टेक्निकल गोष्टींच्यात जायची सर्वसाधारण माणसाला काही गरज नाही.

त्यामुळे, ज्या घरात पंचांग आणत नसतील त्यांनी आज, उद्या, परवा पंचांग घेऊन या. पाडव्याच्या दिवशी त्याची पूजा करा आणि त्याच्याशी मैत्री करा. 

आपला,
(गणकभास्कर) धोंडोपंत

॥ श्री साई समर्थ॥