Thursday, October 30, 2008

परदेशगमन योगलोकहो,

काल रात्री आमचे स्नेही श्री. श्रेणिक ढापरे यांचा फोन आला. "धोंडोपंत, एका महत्वाच्या कामाबद्दल बोलायचे आहे. अनायासे उद्या सुटीच आहे. सकाळी अकरा वाजेपर्यंत येऊ का?

खरं तर, भाऊबीजेमुळे घरात धावपळ होती. सौभाग्यवतींचे दोन बंधू आणि त्यांचे कुटुंबिय भाऊबीजेला आमच्या घरी येतात. आमच्या मेहुण्यांना कन्यारत्न नसल्यामुळे आमची कन्या तिच्या सख्ख्या भावाबरोबर मामेभावांनाही ओवाळते. एकूण भाऊबीजेला घरात धामधूम असते. त्यामुळे त्या दिवशी कुणी जातक येऊ नये असे वाटते.

पण श्रेणिक ढापरे आमच्या अत्यंत घरोब्यातले. गेल्या अनेक वर्षांचा स्नेह आणि घरोबादेखील. हल्ली ते घोडबंदर (ठाणे) येथे नवीन फ्लॅटमध्ये रहातात. त्यामुळे दादरला फक्त अधूनमधूनच येतात. त्यात उद्या त्यांना सुटी आणि भाऊबीजेसाठी ते ही योगायोगाने दादरमध्ये आलेले. म्हणून म्हटले, " या अकरापर्यंत. "

श्री. ढापरे बरोब्बर ११ वाजता घरात प्रवेश करते झाले, तेव्हा नुकताच आमचा जप संपला होता आणि आम्ही सोवळ्यावर होतो. आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या मनगटावरील घड्याळ आमच्यापुढे केले. त्यात बरोब्बर अकरा वाजले होते, त्यांचा वक्तशीरपणा आम्हाला दाखविण्याचा त्यांचा उद्देश होता. आम्हीदेखील " वाऽऽऽ वाऽऽऽ" करून त्यांच्या वक्तशीरपणाची (त्यांना हवी असलेली) तारीफ केली. "सोवळे बदलून येतो, दोन मिनिटे थांबा." असे सांगून संगणक चालू करून सोवळे बदलायला गेलो.
आल्यावर श्री. ढापरे यांनी मूळ मुद्यालाच हाच घातला. त्यांच्या कंपनीतील एकंदर परिस्थिती, त्यातून नवीन जॉब शोधण्याला अनुकूल झालेली त्यांची मानसिकता, परदेशातून (दुबई) आलेली ऑफर, तिथल्या नोकरीत भारतातील इतर नोकर्‍यांच्या तुलनेत मिळणारे फायदे वगैरे वगैरे त्यांनी पाच मिनिटात सांगितले आणि म्हणाले,
"धोंडोपंत, माझा प्रश्न असा आहे की, आत्ता आलेली परदेशातील नोकरीची संधी मी घ्यावी का? "
जातक इतक्या सुस्पष्टपणे प्रश्न विचारतो तेव्हा त्या प्रश्नाची सोडवणूक करणे ज्योतिषाला सोपे होते. काही लोक जसे नेमके काय होताय हे डॉक्टरांना सांगण्याऐवजी बर्‍याच अनावश्यक गोष्टी घोळवत बसतात, तेव्हा डॉक्टरांची जी अवस्था होते, तीच अवस्था ज्योतिषाची जातक त्या पद्धतीने बोलल्यावर होत असते.
आम्ही ढापरे यांच्यासमोर एक पुस्तक ठेवले व म्हटले, " तुम्हाला ही परदेशातील नोकरी लाभेल की नाही हे आपण प्रश्नकुंडलीवरून ठरवू. मागच्या वेळेस तुम्ही आला होतात, तेव्हा तुमच्या कुंडलीत या महादशेत परदेशगमन आहे हे तुम्हाला सांगितल्याचे स्मरते आहे. "

"हो हो .... त्यामुळेच या संधीबद्दल मोठ्या आशेने मी आलोय. तुम्हाला हवी असल्यास तुम्ही यापूर्वी दिलेली कुंडलीसुद्धा सीडीवर घेऊन आलोय". असे सांगत ढापरे यांनी कुंडलीची सीडी समोर ठेवली.

"तुमची कुंडली आमच्या पेन ड्राईव्हवरसुद्धा जतन केलेली आहे. पण "विवक्षित ठिकाणची नोकरी लाभदायक होईल का?" हा प्रश्न जन्मकुंडलीवरून सोडवण्यापेक्षा प्रश्नकुंडलीवरून सोडवावा. त्यामुळे तुम्ही नंबर द्या, आपण प्रश्नकुंडली मांडू."

ढापरे यांनी नंबर काढण्यासाठी पुस्तक हातात घेऊन डोळे मिटले. मंत्राचा जप केला. श्री. ढापरे इंदूरच्या श्री नानामहाराजांचे अनुग्रहित आहेत. त्यामुळे त्यांनी कदाचित श्री नानामहाराजांनी दिलेला गुरूमंत्र म्हटला असावा. दोन तीन मिनिटे झाली तरी ढापरे डोळे मिटून मंत्रच पुटपुटत होते. आम्ही आपले वाट पहातोय की आत्ता डोळे उघडतील आणि नंबर देतील. मग दोन तीन मिनिटांनी त्यांनी डोळे उघडले व नंबर दिला,

"एकशे शहात्तर म्हणजे १७६"

आम्ही संगणकाचे पान उघडून बसलोच होतो. त्यामुळे आमचा नेहमीचा शॉर्टकट न मारता सरळ संगणकावर नंबर टाकून प्रश्नकुंडली केली. दिनांक ३० ऑक्टोबर २००८ रोजी सकाळी ११ वाजून २१ मिनिटांनी दादर, मुंबई अंक्षाशावर बनवलेली, केपी नंबर १७६ ची प्रश्नकुंडली वर दिलेली आहे. तसेच स्पष्ट ग्रह व स्पष्ट भाव व महादशा वर दिलेल्या आहेत. नेहमी प्रमाणे कुंडलीवर टिचकी मारल्यास कुंडली मोठी दिसेल हे सांगणे न लगे.

श्री. ढापरे यांनी नंबर देतांना बराच वेळ घेतला. मनात प्रश्न घोळवून घोळवून तो अभिमंत्रित करून विचारला. ढापरे यांनी प्रश्न खरोखर मनापासून विचारला आहे का ते पाहू. ढापरे यांना मिळणारी परदेशातील नोकरीची संधी लाभदायक आहे का अशा प्रश्न विचारायचा आहे. चंद्र प्रश्नकुंडलीत जातकाच्या मनातील विचार निर्देशित करतो. श्री ढापरे यांनी दिलेल्या १७६ नंबरच्या प्रश्नकुंडलित चंद्र लाभस्थानातच आहे. म्हणजे ढापरे यांचा प्रश्न तो व्यवस्थित निर्देशित करतो आहे. म्हणजेच ढापरे यांनी मनापासून प्रश्न विचारला आहे.

वरिल भावचलित कुंड्लीत षष्ठाचा सबलॉर्ड बुध आहे. बुध कुंडलीत दशमात असून दशमेशही आहे. तसेच तो सप्तमेशही आहे. बुध मंगळाच्या नक्षत्रात असून मंगळ स्वत: लाभात आहे आणि मंगळ व्ययेश आणि पंचमेश आहे. तसेच बुध हा स्वत: वक्री नाही आणि मंगळही वक्री नसल्यामुळे बुध वक्री ग्रहाच्या नक्षत्रातही नाही. जर प्रश्नसंबंधीत भावाचा उपनक्षत्रस्वामी वक्री ग्रहाच्या नक्षत्रात असेल तर जातकाची इच्छापूर्ती होत नाही. इथे बुध मार्गी ग्रहाच्याच नक्षत्रात आहे.

बुध खालील भावांचा कार्येश होतो.

बुध १०/७,१० न.स्वामी मंगळ ११/१२,५

वरिल विवेचनावरून बुध हा दशमाचा कार्येश आहे. तसेच तो लाभस्थानाचा बलवान कार्येश आहे. म्हणजेच जातकाची इच्छापूर्ती दाखवतो आहे. तसेच १२ वे स्थान हे परदेशगमनाचे स्थान आहे. आणि ५ वे स्थान हे नोकरीतील बदलाचे स्थान आहे. बुध मंगळाच्या माध्यमातून ११, १२, ५ या स्थानांचा बलवान कार्येश असल्यामुळे श्री. ढापरे यांना दुबईतील नोकरी अपेक्षित लाभ मिळवून देईल हे नक्की.

आता जरा "किडा" म्हणून ढापर्‍यांच्या प्रश्नकुंडलीतील लाभस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी काय म्हणतो ते पाहू.

ढापर्‍यांच्या प्रश्नकुंडलीत लाभस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी शनी आहे. शनी स्वत: नवमात( समुद्रावरून प्रवास) असून तो धनेश आणि तृतीयेश ( राहत्या घरापासून दूर) आहे. तसेच शनी हा शुक्राच्या पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रात असून शुक्र स्वत: व्ययात( परदेशगमन) असून शुक्र स्वत: लाभेश( इच्छापूर्ती) व षष्ठेश ( नोकरी) आहे. त्यामुळे शनी परदेशातील नोकरीपासून लाभ मिळणार असेच सांगतो आहे.

आता शेवटचे म्हणजे महादशास्वामी अंतर्दशास्वामी पाहू. प्रश्नकुंडलीला सध्या गुरूची महादशा असून शुक्राची अंतर्दशा सुरू आहे. महादशास्वामी गुरू शुक्राच्या नक्षत्रात आहे. शुक्राचे कार्येशत्व वर पाहिले आहेच. शुक्र स्वत: व्ययात असून तो लाभेश व षष्ठेश असल्यामुळे नोकरीसाठीच्या परदेशगमनाला अत्यंत उत्तम आहे. तसेच पुढील अंतर्दशा स्वामी रवी, चंद्र, मंगळ व राहु हे देखील परदेशवास्तव्याला पोषक आहेत.

त्यामुळे या परदेशगमनाच्या संधीचा त्यांनी फायदा घ्यावा असे त्यांना सांगितले. ते तेथे पोहोचताच आमच्या दुबई, शारजा, अबुधाबी, अजमान, फुजेरा, रास- अल- खायमा येथील जातकांशी आम्ही त्यांचा परिचय करून देऊ." असेही सांगितले.

त्यांनी लगेच, " धोंडोपंत तुम्ही ग्रेट आहात हो..." असे म्हणत आम्हाला हरभर्‍याच्या झाडावर चढविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.

पण आम्ही सांगितले की, " तुम्ही जगात कुठल्याही खंडात जा. जिथे जिथे मनुष्यवस्ती आहे, तिथे तिथे या धोंडोपंताचे जातक आहेत. आणि अमेरिका, इंग्लंड, युरोप आणि गल्फ या ठिकाणी एकूण जातकसंख्येच्या जवळजवळ ७५ टक्के आहेत. अर्थात ही स्वामींची कृपा आहे. "

आता मनातल्या प्रश्नाचे एवढे नि:संदिग्ध उत्तर दिल्यावर एखादा गुपचूप स्वामींच्या फोटोला नमस्कार करून गेला असता. पण ढापर्‍यांनी सहा महिन्यापूर्वी विचारलेला प्रश्न पुन्हा विचारला, " वैशालीला डॉक्टरांनी नोव्हेंबर शेवटच्या आठवड्यातली डेट दिली आहे. तुम्ही मागच्यावेळेस माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. आता तरी सांगा ना?"

खरे तर गर्भलिंगचिकित्सा, मग ती कोणत्याही मार्गाने असो त्याला आमचा कायम विरोध आहे. मुलगा होईल की मुलगी? असा प्रश्न जातकाने विचारल्यास, " काहीही झाले तरी काय फरक पडतो?" असा आमचा प्रतिप्रश्न असतो. आम्ही मुलगा होईल की मुलगी? या प्रश्नाचे कधीही उत्तर देत नाही. ढापरे यांनी सहा महिन्यापूर्वी हाच प्रश्न विचारला होता तेव्हा त्यांना हेच उत्तर दिले होते.

आज त्यांनी पुन्हा तोच प्रश्न विचारला. "काही दिवसांचाच तर प्रश्न आहे. मग कळेलच." असे आम्ही त्यांना सांगितले.

संगणकावर रुलिंग कुंडली सुरू होती. ती प्रत्येक मिनिटाला अद्ययावत होत असते. प्रश्नवेळेस धनुलग्न सुरू होते. शनी ****** आहे म्हणजे******

तुम्हाला कळलं का, ढापर्‍यांना काय होईल? की नाही कळलं अजून?

आपला,
(सूचक) धोंडोपंत

Wednesday, October 22, 2008

धनिष्ठा - राक्षसगणी पण दृढनिश्चयी

लोकहो,

आज धनिष्ठा नक्षत्राबद्दल लिहावे म्हणतो. काही लोक याचा "धनिष्टा" असा चुकीचा उच्चार करतात. तो "ष्टा" नसून "ष्ठा" आहे. तसेच आर्द्राला आद्रा म्हणणारेही आहेत. ही चूक आपल्याकडून होऊ नये, म्हणून हे लक्षात ठेवावे.

धनिष्ठा हे नक्षत्रचक्रातील २३ वे नक्षत्र आहे. याचा स्वामी मंगळ आहे. मंगळाची नक्षत्रे ही दोन राशीत दोन दोन चरणात विभागली गेली आहेत. जसे मृगशीर्ष वृषभ व मिथुन राशीत आहे, चित्रा हे कन्या व तुला राशीत आहे, तसेच धनिष्ठा हे मकर आणि कुंभ राशीत आहे.

धनिष्ठा नक्षत्राचे वैशिष्ट्य हे की, या नक्षत्राला मंगळाच्या इतर नक्षत्रांसारखे दोन राशीस्वामी नसून एकच राशीस्वामी आहे आणि तो म्हणजे शनी. कारण मकर आणि कुंभ या दोन्ही शनीच्याच राशी आहेत.

याचा विस्तार मकर राशीच्या २३ अंश २० कलांपासून ते कुंभ राशीत ०६ अंश ४० कलांपर्यंत आहे. शनी आणि मंगळ अशा दोन शक्तीशाली आणि विरुद्ध तत्वाच्या पापग्रहांचा प्रभाव या नक्षत्रावर आहे. त्यामुळे मंगळाचा तापटपणा आणि शनीचा थंडपणा, मंगळाचा उतावळेपणा आणि शनीचा संथपणा असे परस्परविरोधी गुण या नक्षत्रात आढळतात.

"दृढनिश्चय" हे या नक्षत्राचे वैशिष्ट्य आहे. एकदा एखादी गोष्ट करायची, असे या लोकांनी ठरविले की शेंडी तुटो वा पारंबी, ती गोष्ट ते करणारच. महाभारतातील भीष्म पितामहांचे नक्षत्र धनिष्ठा होते. त्यांनी आजन्म ब्रह्मचर्याची केलेली प्रतिज्ञा शेवटपर्यंत पाळली हे आपल्याला माहित आहेच. आजही आपण "भीष्मप्रतिज्ञा" हा शब्द गौरवाने वापरतो. स्वातंत्र्यवीर तात्याराव सावरकरांचेही धनिष्ठा नक्षत्र होते. असे हे दृढनिश्चयी लोक.

हे नक्षत्र शनीच्याच दोन राशीत विभागले गेले असले तरी मकरेतील धनिष्ठाची फले आणि कुंभेतील धनिष्ठाची फले यात फरक आहे. मकरेत धनिष्ठाचे पहिले दोन चरण येतात तर कुंभेत शेवटचे दोन.

मकरेत धनिष्ठा नक्षत्रातील ग्रह माणसाला आप्पलपोटेपणा जास्त देतात. हे लोक अत्यंत स्वार्थी असतात. स्वत:चा फायदा होत असेल तर समाजसेवा.... असे यांचे धोरण असते. कुठल्याही गोष्टीत आपला फायदा कसा होईल याचे हिशोब त्यांच्या डोक्यात पक्के असतात. त्यांना जर काहीच फायदा दिसला नाही तर हे लोक ती गोष्ट अजिबात करणार नाहीत.

अगदी एखाद्या उत्सवाची वर्गणी मागण्यासाठी बरोबर येण्यास, समजा एखाद्या मकरेतील धनिष्ठा नक्षत्राच्या माणसाचे मित्र त्याला सांगत असतील, तर तो पहिला हा विचार करतो की, वर्गणी जमा करायला गेलो तर आपला फायदा काय होईल? त्याला समजतं की यात काही फायदा वगैरे नाहीये. पण मित्र बोलवतात तर जायलाच पाहिजे. मग तो म्हणतो की, " मी येतो तुमच्याबरोबर.... " आणि मग ओठांकडे अंगठा नेत डोळा मारून मित्रांना सांगतो, " पण रात्री बसू या."

कुंभेतील धनिष्ठाचे चरण हे प्रगल्भताही देतात. कुंभ ही वायुतत्वाची रास आहे. कुंभ म्हणजे ज्ञानाचा घडा. या ०६ अंश ४० कलांपर्यत जर गुरू सारखा ग्रह असेल, तर माणूस अत्यंत प्रगल्भ असतो.

या नक्षत्राचा अंमल हा पायावर आहे. विशेषकरून मांड्या आणि गुडघे. हे नक्षत्र जर पापग्रहाने बिघडले असेल तर या लोकांना गुडघेदुखीचा त्रास हमखास होतो. शनी व मंगळ या दोन्ही ग्रहांचा संबंध आल्यामुळे पायाचे हाड मोडणे, संधीवात, कोरडा खोकला, उच्च रक्तदाब अशी दुखणी या नक्षत्रावर होतात.

या नक्षत्रावर जन्मणार्‍या व्यक्ती अत्यंत महत्वाकांक्षी असतात. करिअरमध्ये त्यांचे जास्त लक्ष असते. घर दुय्यम. पैसा आणि पद या दोन गोष्टींचा हव्यास फार असतो. दुसर्‍यावर हुकुमत गाजविण्याची वृत्ती प्रचंड असते. अशा लोकांच्या कुंडलीत मंगळ, रवी, हर्षलसारखे ग्रह जर अग्निराशीत पडले असतील तर यांचे कुणाशी पटत नाही. इतरांवर कुरघोडी करण्यात हे लोक धन्यता मानणारे असतात.

या नक्षत्रावर जन्मणार्‍या स्त्रिया सौंदर्यवान नसतात असे काहींचे मत आहे. एका विद्वानांनी त्यांच्या पुस्तकात "हे नक्षत्र स्त्रियांना अनुकूल नाही, कारण या नक्षत्राकडे सौंदर्य, रूप, कला या स्त्रियांना लागणार्‍या गोष्टी नाहीत", असे विधान केले आहे.

आमचा अनुभव उलटा आहे. "तिखट" सौंदर्य या नक्षत्रात पुरेपूर पहायला मिळते. या स्त्रिया दिसायला "गोड" नसल्या, त्यांचे "फीचर्स" उग्र आणि बटबटीत असले, तरी त्यांच्यात जो "ठसका" असतो तो विलोभनीय असतो. "सौंदर्य हे पाहणार्‍याच्या दृष्टीत असावे लागते." अशी म्हण आहे.

कदाचित त्या विद्वानांचे वय झाल्यामुळे त्यांची दृष्टी कमी झाली असावी. अन्यथा इतर नक्षत्रावर जन्मणार्‍या स्त्रियांच्या सौंदर्याची रसभरीत वर्णने करतांना त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात जी अनेक पाने खर्ची घातली आहेत, त्यात त्यांना धनिष्ठेचा ठसका दिसू नये, हे विचित्र वाटते. असो. त्यांचे ज्ञान त्यांच्यापाशी.

हे जरी राक्षसगणी नक्षत्र असले तरी मुहूर्तशास्त्रात ते अनेक शुभकार्याला घेण्यात येते. उर्ध्वमुखी नक्षत्र असल्यामुळे आणि शनी मंगळ या भूमीशी कारक ग्रहांचा संबंध असल्यामुळे घर बांधणे, बांधकामाची नवीन स्लॅब किंवा मजला चढवणे अशा गोष्टींना आम्ही हे नक्षत्र आवर्जून वापरतो. अत्यंत चांगला अनुभव येतो. आपणही घेऊन पहावा.

तसेच मंगळाच्या संबंधामुळे लहान मुलांचे कान टोचणे, मुलींना नाक टोचणे, बाळ- बाळंतिणीला स्नान घालणे इत्यादी गोष्टी या नक्षत्रावर कराव्यात.

काही ग्रंथांमध्ये प्रथम स्त्री-समागमासाठी हे नक्षत्र सुचविले आहे. त्यामागे लॉजिक काय आहे हे आम्हाला अजूनही समजलेले नाही. शनीसारख्या रूक्ष, नीरस, नपुंसक वृत्तीच्या ग्रहाच्या राशीतील नक्षत्रावर प्रथम स्त्री- समागम???.... हे बुद्धीला पटत नाही. मंगळ हा sex drive चा कारक आहे, म्हणून तसे सांगितले गेले असावे. पण नीट विचार केल्यास मंगळाचे शुक्राच्या राशीतील नक्षत्र म्हणजे मृगशीर्ष किंवा चित्रा हे योग्य वाटते. चित्रा नक्षत्र प्रथम स्त्री-समागमास सर्वात उत्तम.

वर उल्लेख केलेल्या विद्वानांनी विहिर खणण्यासाठी हे नक्षत्र घ्यावे असे त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे. हे अत्यंत गैर आहे. विहीर खणणे, खाण चालू करणे, कोणतेही खोदकाम, जमीन नांगरणे या गोष्टींसाठी नेहमी अधोमुखी नक्षत्रच घ्यावे. नको त्या नक्षत्रावर नको त्या गोष्टी करू नयेत, हे या आजोबांना कुणीतरी सांगायला हवे. असो.

इतर नक्षत्रांबद्दल पुन्हा केव्हातरी.

आपला,
(नक्षत्रवेधी) धोंडोपंत

Monday, October 20, 2008

यजमानांना प्रमोशन मिळेल का?


लोकहो,

आज सकाळी सौ. भिडे यांचा फोन आला.

"धोंडोपंत, तुम्हाला आठवताय का तुम्ही दोन महिन्यापूर्वी माझ्या यजमानांबद्दल सांगितले होतेत ते?"

आम्ही जरा विचार केला. कारण भिडेबाई अनेक प्रश्न विचारत असतात. त्यापैकी नक्की कुठल्या प्रश्नाबद्दल त्या बोलत आहेत हे कळेना. मग त्यांनीच आठवण करून दिली. " अहो, त्यांच्या प्रमोशनबद्दल मी तुम्हाला विचारले होते."

तेव्हा लगेच आमची ट्यूब पेटली. नंबर १६८. बरोबर.

दिनांक ५ ऑगस्ट २००८ रोजी सौ. भिडे यांनी त्यांच्या यजमानांना पुढील महिन्यात होणार्‍या ऍप्रायझलमध्ये प्रमोशन मिळेल का? असा प्रश्न विचारला होता. त्यांचे यजमान एका नावाजलेल्या कंपनीत उच्चपदावर नोकरीस आहेत. श्री. भिडे यांच्यावर त्यांच्या कंपनीच्या भारतातील व्यवसायाच्या विकासाची संपूर्ण जबाबदारी आहे. (All India Head- Marketing).

त्यांना याहून वरची पोस्ट देण्यात येईल आणि कंपनीच्या सर्वोच्च व्यवस्थापनात सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन कंपनीने दिले होते. त्यासाठी येणारे ऍप्रायझल फार महत्वाचे होते.

त्यामुळे सौ. भिडे यांनी यजमानांना अपेक्षित असलेले प्रमोशन/ बढती या ऍप्रायझलमध्ये मिळेल का? हा प्रश्न विचारला होता. त्यासाठी त्यांनी १६८ नंबर दिला होता.

नंबर पाहताच आमच्या शॉर्टकट पद्धतीने आम्ही मनात म्हटले की, " भिडेसाहेबांना प्रमोशन वगैरे काही मिळत नाही. ही सर्व दिवास्वप्नं आहेत."

कारण १६८ क्रमांकात ६ अंक षष्ठस्थान दाखवतो. षष्ठस्थान हे नोकरीचे, सेवेचे स्थान आहे. तसेच या नंबरमध्ये ८ आहे जो अंक नुकसान, मनस्ताप, इच्छापूर्ती न होणे हे सर्व दाखवतो.

त्यामुळे भिडेसाहेब, भीड न बाळगता जरी मॅनेजमेंटला भिडले, तरी मॅनेजमेंट भीडेखातर देखिल भिडेसाहेबांना उच्चपदाला भिडवणार नाही. पण कुंडली बनविण्याआधी हे भिडेबाईंना सांगण्याचे आम्ही भिडस्त स्वभावामुळे टाळले. असो.

वर १६८ क्रमांकाची कृष्णमूर्ती पद्धतीची प्रश्नकुंडली आणि स्पष्टग्रह तसेच दशांची कोष्टके दिली आहेत. त्यावर टिचकी मारल्यावर ती नेहमीप्रमाणे मोठी दिसतील.

उपरोक्त प्रश्न भिडेबाईंनी त्यांच्या यजमानांबद्दल विचारला आहे. त्यामुळे प्रश्नकुंडलीचे सप्तमस्थान हे लग्नस्थान मानून ही कुंडली सोडवावी लागेल. पुढील विवेचन हे त्यास अनुसरून आहे याची वाचकांनी नोंद घ्यावी. ग्रहांचे कार्येशत्व विशद करतांना हीच पद्धत अवलंबिली जाते. वाचकांचा गोंधळ होऊ नये म्हणून हे स्पष्ट केले.

उपरोक्त भावचलित कुंडलीत चंद्राची कर्क रास ही अष्टमात आहे व चंद्र स्वत: नवमात आहे. अष्टम हे सप्तमाचे धनस्थान आहे, जे जोडीदाराचा फायदा, लाभ दाखवते. तसेच नवम हे सप्तमाचे तृतीय स्थान आहे तृतीयावरून करारमदार, ऍग्रीमेंट, ऍप्रायझल रिपोर्ट वगैरे पाहिले जातात हे आम्ही पूर्वी मानसीच्या प्रश्नकुंडलीचे विश्लेषण करतांना सांगितले आहेच.

एखादे पत्र, ईमेल, ड्राफ्ट, म्हणजे जिथे जिथे कम्युनिकेशन आहे ते तृतीयावरून पाहिले जाते. भिडेबाईंचा प्रश्न यजमानांचा लाभ आणि ऍप्रायझलशी निगडीत आहे जो ही प्रश्नकुंडली व्यवस्थित दाखवते आहे. म्हणजे भिडेबाईंनी प्रश्न मनापासून विचारला आहे.

आता भिडेसाहेबांना अपेक्षित असलेले प्रमोशन मिळेल का ते पाहूया.

भिडेसाहेबांचा म्हणजे सप्तमस्थानापासून विचार करता दशमाचा म्हणजे कुंडलीतील चतुर्थाचा सबलॉर्ड शुक्र आहे. शुक्र धनस्थानात असून शुक्राच्या राशी पंचम आणि व्ययस्थानी आहेत. शुक्र केतुच्या नक्षत्रात असून केतू स्वत: धनस्थानात आहे.

केतु बुधाच्या नक्षत्रात असून बुध स्वत: धनस्थानात तर बुधाच्या राशी चतुर्थ तसेच लग्नस्थानी आहेत.

केतु चंद्राच्या राशीत असून चंद्र तृतीयात तर चंद्राची रास धनस्थानात आहे. तसेच चंद्र रविच्या नक्षत्रात असून रवि धनात तर रविची रास तृतीयात आहे.

वरील जंत्रीचा विचार केला तर असे दिसून येते की, भिडेसाहेबांच्या प्रश्नकुंडलीतील दशमस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी लाभस्थानाचा दूरान्वयेही कार्येश नाही. (प्रश्नकुंडलीसाठी गुरु, मंगळ, शनी वगळता इतर ग्रहांच्या दृष्टी विचारात घेतल्या जात नाहीत.) तसेच तो दशमस्थानाचाही कार्येश नाही.

कुंडलीला ०७/०१/२००९ पर्यंत रवीची महादशा आहे. रवी बुधाच्या नक्षत्रात आहे. रवी आणि बुधाचे कार्येशत्व वर दिले आहेच. तसेच कुंडलीला शुक्राची अंतर्दशा सुरू आहे. शुक्र हा दशमाचा उपनक्षत्रस्वामी म्हणून आला आहे आणि त्याचे सर्व कार्येशत्व पाहिले आहेच.

कुंडलीच्या दशमाचा उपनक्षत्रस्वामी, महादशा तसेच अंतर्दशास्वामी कुणीही दशम व लाभस्थानाचे कार्येश होत नाहीत. त्यामुळे भिडेसाहेबांना या ऍप्रायझलमध्ये प्रमोशन मिळणार नाही, असे आम्ही सौ. भिडे यांना सांगितले.

पण दशमाचा उपनक्षत्रस्वामी हा धनस्थानाचा बलवान कार्येश होतो आहे. त्यामुळे दशमाचा मानमरातब या ऍप्रायझलमध्ये मिळाला नाही तरी धनस्थान ऍक्टीव्हेट झाल्याने त्यांच्या पगारात वाढ निश्चित होईल.

आज सौ. भिडे यांनी सांगितले की, " दोन महिन्यापूर्वी तुम्ही सांगितले होते तसेच घडले आहे. यजमानांचे ऍप्रायझल मागील महिन्यात म्हणजे सप्टेंबरात पार पडले. भिडेसाहेबांना कंपनीने प्रमोशन देऊ असे सांगितले होते पण तसे काहीही झाले नाही. कंपनीने आर्थिक मंदीचे कारण देऊन तोंडाला पाने पुसली. पण त्यांच्या पॅकेजमध्ये मात्र वाढ करून दिली. अर्थात ती वाढ त्यांना हवी होती इतकी नाहीये."

आम्ही म्हटले, "हे तुम्हाला तेव्हाच सांगितले होते. जिथे लाभस्थान लागत नाही, तिथे इच्छापूर्ती होत नाही. या कुंडलीत कुठेही त्यांच्या दशमाचा संबंध नाही. मग प्रमोशन मिळणार कसे? "

"त्यांना खूप फ्रस्ट्रेशन आले आहे." इति सौ. भिडे

" फ्रस्ट्रेशन कशाला यायला पाहिजे? प्रमोशन मिळणार नाही हे आधीपासूनच माहित होते मग फ्रस्ट्रेशन कशाला? प्रश्नकुंडली अचूक मार्गदर्शन करत असते. प्रमोशन जरी मिळाले नाही तरी आज त्यांना जो पगार आहे तेवढा कितीजणांना आहे? हे सभोवताली नजर टाकून पहा म्हणजे कळेल.

आहे त्यात आनंदात रहा. पुढचे पुढे पाहू. जीवनात इतर अनेक गोष्टी आहेत. केवळ प्रमोशन आणि पगार म्हणजे जीवन नव्हे. "

आपला,
(आनंदयात्री) धोंडोपंत

Friday, October 17, 2008

गावाला गेलेली मोलकरीण कधी येईल?

लोकहो,

ज्योतिषी म्हणून काम करत असतांना कोणकोणत्या प्रश्ना़ची उत्तरे द्यावी लागतील हे सांगणे मोठे कठीण आहे. वेगवेगळ्या समस्या घेऊन लोक येत असतात. त्यांचे प्रश्न काहीवेळा आपल्याला स्वत:ला जरी शुल्लक वाटले तरी त्यांच्या दृष्टीने ते फार महत्वाचे असतात. ज्योतिषशास्त्र हे माणसाच्या दैनंदिन जीवनात मार्गदर्शन करणारे शास्त्र आहे. त्यामुळे सहाजिकच जातकांच्या अनेक अपेक्षा या शास्त्राकडून असतात.

असाच हा एक किस्सा.... अगदी आमच्याच घरातला.

झाले असे की, आमच्या मोलकरीणबाई सौ. वैशाली या नवरात्री निमित्त कोकणात गेल्या. "चार दिवसात येते जाऊन" असे म्हणून त्या दिनांक २७ सप्टेंबर रोजीच दापोलीला गेल्या. खरे तर घटस्थापना ३० सप्टेंबरला होती. पण २८,२९ अमावास्या.

"अवसेला प्रवास कशाला करायचा?" त्यामुळे आधी दोन दिवस गेलेलं चांगलं. म्हणून २७ सप्टेंबर रोजीच त्यांनी एसटी पकडली. कोकणात गेलेला माणूस "चार दिवसात येतो" असे म्हणाला तर त्यावर विश्वास ठेवायचा नसतो.... ही गोष्ट वर्षानुवर्षे आमच्या अंगवळणी पडलेली आहे.

त्यामुळे २७ सप्टेंबरला दापोलीला गेलेली वैशाली १ ऑक्टोबरला बरोबर चार दिवसांनी परतेल, असे स्वप्न सुद्धा आम्हाला पडणार नाही. पण किमान ४/५ तारखेला ती येईल असे आमच्या मातोश्रींनी गृहीत धरले होते.

पण अपेक्षित वेळेत परत येईल तर ती कोकणातली कसली? ५ ऑक्टोबरपर्यंतही जेव्हा ती आली नाही तेव्हा मातोश्रींचा तोल सुटायला लागला. " अजून आली नाही.... अजून आली नाही" हे त्यांचे पालुपद सुरू झाले. यातच दोन दिवस गेले.

८ ऑक्टोबरला रात्रीची जेवणे चालू होती. त्या दिवशी कु. मानसी जोशीला अपेक्षित ईमेल आल्याचे कळले होते. त्यामुळे आनंदात होतो. त्याबद्दल गप्पा सुरू होत्या. भोजन झाल्यावर मातोश्रींनी भांड्यांच्या राशीकडे पहात आम्हाला प्रश्न विचारला की,

" त्या मानसी जोशीला पाहिजे होते ते पत्र आले. आता वैशाली नक्की कधी येईल ते मला सांग. चार दिवसात येते असे सांगून गेलेय, आज बारा दिवस झालेत. अजून तिचा पत्ता नाहिये. "

मातोश्रींची आज्ञा पाळलीच पाहिजे. बरं, मातोश्री आम्हाला सौभाग्यवतींसारखा येताजाता काहीतरी कामे सांगून कधी त्रास देत नाहीत, हे ही खरेच. त्यांचे जे काही प्रश्न असतील ते अगदीच असह्य झाले तरच आम्हाला विचारतात. आम्ही रात्रीचे भोजन उरकून बेसिनवर हात धुवत असतांनाच मातोश्रींचा चिंताक्रांत प्रश्न कानी आला. म्हटले माऊलीचा प्रश्न त्वरीत सोडवला पाहिजे.

आम्ही हात पुसताच पंचांग उघडले. त्यावेळचे रुलिंग प्लॅनेट्स असे होते.

प्रश्नदिनांक - ८ ऑक्टोबर २००८, प्रश्नवेळ - रात्री ०९ वाजून २४ मिनिटे (२१.२४), प्रश्नस्थळ - मुंबई

L - वृषभ - शुक्र

S- उत्तराषाढा - रवी

R - धनु - गुरू

D- बुधवार - बुध

आम्ही एक मिनिटात मातोश्रींना सांगितले की, " १७ ऑक्टोबरला वैशाली येईल. तो पर्यंत कुरबुर न करता सर्वांनी आपापली कामे करावीत. त्याआधी ती येण्याची शक्यता नाही."

" म्हणजे अजून दहा दिवस धुणी, भांडी, केर, लादी सर्व आपणच करायचं?" मातोश्रींचा हतबल प्रश्न

" हो, म्हणजे काय? दहा दिवसांसाठी कोण बदली मिळणार आहे?"

"१७ तारखेला तरी नक्की येईल का? का त्यानंतर पुन्हा कोर्टाच्या तारखेसारखी तारीख पडेल?" मातोश्रींचा खवचट कोकणस्थी प्रश्न

आम्ही मातोश्रींना म्हटले, " हे पहा. या शास्त्रावर आणि आमच्या ज्ञानावर आमचा प्रचंड विश्वास आहे. आम्ही १७ तारीख दिली आहे. घोडामैदान जवळ आहे. कळेलच तुम्हाला ती आली की"

आणि आजचा दिवस उजाडला.....

सकाळी साडेनऊ वाजता सौभाग्यवतींना आदरणीय, माननीय, वंदनीय, पूजनीय, प्रात:स्मरणीय सौभाग्यवती वैशालीबाई शेजारच्या इमारतीत शिरतांना दिसल्या. त्यांनी तात्काळ वैशाली आल्याची दवंडी बिल्डिंगभर पिटली. आमच्या इमारतीत वैशालीबाईंची इतरही कामे आहेत. वैशालीबाईंचे त्या शेजारच्या इमारतीच्या घरचे काम उरकल्यावर त्यांचे आमच्या झोपडीत आगमन झाले. मातोश्रींच्या चेहर्‍यावर सुटकेचा आनंद दिसला.

"बरोबर आलं हो तुझं भाकित एकदम." मातोश्रींचा कौतुकयुक्त सूर

" मग... सांगितलं होतं ना? पडली का कोर्टाची तारीख? आता आमची फी म्हणून झकासपैकी रव्याचे लाडू कर."

आपला,
(गोडखाऊ) धोंडोपंत

Sunday, October 12, 2008

धन्यवाद आणि दंडवत

लोकहो,

कळविण्यास आनंद होतो की, तुमच्या सर्वांच्या आवडत्या या "धोंडोपंत उवाच" ब्लॉगाला " ब्लॉग माझा" या "स्टार माझा" वाहिनीने घेतलेल्या स्पर्धेत पारितोषिक मिळाले आहे.

काल रात्री ८.०० वाजता "ब्लॉग माझा" या कार्यक्रमात त्याची घोषणा करण्यात आली, असे आम्ही ऐकून आहोत. त्यावेळेस आम्ही ज्योतिषविषयक कन्सलटेशनमध्ये व्यग्र असल्याने आम्ही तो कार्यक्रम पाहू शकलो नाही. पण अनेकांचे अभिनंदनाचे फोन आले. सर्वप्रथम मृदुलाताई तांबे यांचा फोन आला तेव्हा आम्हाला ही बातमी कळली. त्यानंतर लगेच श्री. अमोल केळकर यांचा फोन आला आणि मग फोनवर फोन येत होते. काही जणांनी गुगल निरोपकावर संपर्क साधला, काहींनी ईपत्र पाठवले.

आमच्या लेखनावर प्रेम करणार्‍या सर्व चाहत्यांना, तसेच स्टार माझा चे संचालक श्री. राजीव खांडेकर, श्री. प्रसन्न जोशी आणि या स्पर्धेचे अत्यंत ज्ञानी आणि व्यासंगी परीक्षक, संगणक क्षेत्रातील अग्रणी, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व श्री. अच्युतराव गोडबोले यांना आमचा दंडवत आणि धन्यवाद!!!

लोकहो,

आम्ही गेले दीड वर्ष या शारदेच्या यज्ञात ज्या समिधा अर्पण केल्या, ज्योतिषशास्त्राचा समाजाला उपयोग व्हावा म्हणून जे रोप लावले, त्या "इवल्याशा रोपाचा वेलू गगनावरी गेला" याचा आनंद आहे. या ब्लॉगाला तुमच्यासारख्या वाचकांचे प्रेम लाभले, अनेक जण या ब्लॉगाच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचले, जगातल्या बहुतेक सर्व भागात राहणार्‍या अनेकांशी स्नेह निर्माण झाला, अनेकांना जे मार्गदर्शन हवे होते ते मिळाले.

"याचसाठी केला, होता अट्टाहास..... शेवटला दिस, गोड व्हावा"

एखाद्या अज्ञात शक्तीकडून प्रेरणा आल्यासारखे या ब्लॉगावरील सर्व लिहून झाले आहे. कुठल्याही नोट्स, कुठलेही पॉईंट्स, कुठलीही कात्रणे न काढता, जे जे त्यावेळेस "तो" सुचवायचा, ते ते आम्ही टंकित केले आहे. त्यामुळे या लेखनात जिवंतपणा आहे, याचा अनुभव तुम्ही घेतला आहेच.

"तुका म्हणे माझे, हेचि भांडवल..... बोलविले बोल, पांडुरंगे"

हे सर्व "त्याच्या" कृपेनेच झाले आहे त्यामुळे या ब्लॉगाला मिळालेली वाचकांची दाद, यश आणि पारितोषिक याबद्दल सर्वांना दंडवत घालतो आणि हे सर्व "त्यालाच" अर्पण करून आम्ही मोकळे होतो.

आम्ही तेणे सुखी। म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी॥

तुमचे येरं वित्त धन। ते मज मृत्तिकेसमान॥

कंठी मिरवा तुळशी। व्रत करा एकादशी॥

म्हणवा हरिचे दास। तुका म्हणे मज ही आस॥

आपला,
(नामानिराळा) धोंडोपंत

Wednesday, October 8, 2008

चिठ्ठी आयी है, आयी है, चिठ्ठी आयी हैनमस्कार लोकहो,
दिनांक २८ सप्टेंबरची दुपारी बाराची वेळ. अमावास्येची सुटी असल्यामुळे रविवार खर्‍या अर्थाने अनुभवत होतो. तेवढ्यात मानसी जोशीचा पार्ल्यावरून फोन आला.

"पंत, एक अर्जंट काम आहे. एक प्रश्नकुंडली मांडता का जरा."
"आज अमावास्या आहे. आज ज्योतिषविषयक काम काही करत नाही, हे तुला माहित आहे ना?"

"अमावास्या अजून सुरू व्हायचेय. माझं काम खूप अर्जंट आहे. अमावास्या आहे म्हणून दोन दिवस टेन्शनमध्ये रहायला नाही जमायचं. "

"काय, झालं तरी काय?"

त्यावर तिने सांगितलेली हकिगत अशी:-

तिने बंगळूरला एका कंपनीत इंटरव्ह्यू दिला होता. त्या ठिकाणी जॉब मिळण्याबाबत ती खूपच आशावादी होती. अत्यंत नावाजलेली आयटी क्षेत्रातली कंपनी, पगार उत्तम आणि अधिकाराचे पद अशा सर्व गोष्टी जुळून आल्या होत्या. अशी नोकरी आयटी क्षेत्रात सध्याच्या परिस्थितीत मिळणं ही खरोखरच असाधारण गोष्ट आहे. इंटरव्ह्यू चांगला पार पडला. त्या कंपनीने तिला सांगितले की आम्ही तुम्हाला ई-पत्राद्वारे कळवू. तिला नोकरी दिल्याची कोणतीही हमी जरी कंपनीने दिली नव्हती तरी तिच्या ओळखीच्या गृहस्थांनी "तुला हे पद नक्की मिळेल" असे तिला तोंडी सांगितले होते. त्यामुळे आता कंपनीचा ईमेल येईल आणि मग वैद्यकीय तपासणी झाली की बंगळूरात नवीन नोकरी सुरू होईल अशी स्वप्ने ती पहात होती. त्यासाठी रोज दिवसातून ती अनेकदा तिची ई-पत्रपेटी तपासत असे. पण तसे ईपत्र तिला मिळाले नाही. रोज अपेक्षेने पत्रपेटी उघडायची आणि जे हवे ते पत्र न मिळता नको ती भाराभर पत्रे तिथे दिसावी असे होत काही दिवस गेले. जसजसे दिवस सरत होते तसतसा तिचा मानसिक ताण वाढायला लागला. एकदा कंपनीत फोन करून तिने तिच्या ऑफर लेटरची चौकशी केली तेव्हा, " We will let you know." एवढेच उत्तर मिळाले. कदाचित सध्याच्या मंदीमुळे नोकरकपातीत आपली कणी कापली गेली की काय असे तिला वाटायला लागले. अशा परिस्थितीत पुढे काय होणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी तिने २८ सप्टेंबरला आम्हाला फोन केला.

आम्ही म्हटले, "ठीक आहे, तू एक नंबर दे. आपण प्रश्नकुंडली मांडून पाहू."

आम्ही हे सांगत असे पर्यंत तिने नंबर दिला तो ३३६.

वर लगेच म्हणाली," सॉरी पंत, १ ते २४९ पर्यंत नंबर द्यायला हवा ना? चुकून ३३६ दिला. मी तुम्हाला पुन्हा नंबर देते २४९ च्या आतला."

म्हटलं, "अजिबात नको. शास्त्राशी खेळायचं नाही. तू जो नंबर दिला आहेस तोच नंबर आपल्याला योग्य ती दिशा दाखवेल. जे लोक फक्त कृष्णमूर्ती पद्धत वापरतात त्यांना या नंबरामुळे फरक पडेल, आम्हाला नाही. अगदी दहा वीस हजाराच्या घरातला नंबर दिलास तरी आम्ही प्रश्नकुंडली मांडून तो प्रश्न सोडवू. आपल्याकडे अनेक पद्धती आहेत. तेव्हा नंबर हाच घ्यायचा. समजले?"

आम्ही ३३६ नंबरावर लक्ष केंद्रित केले. नंबर किती बोलका असतो पहा. ३ हे पत्र, करारमदार, टेलिफोन, टेलिग्राफ, ईमेल, संपर्क, दळणवळण यांचे स्थान आहे. ६ हे नोकरीचे स्थान. मानसीला नोकरीसंबंधी अपेक्षित पत्र आलेले नाही. हा नंबर बरेच काही सांगतो. पण याची बेरीज १२ येते. मानसीचे बारा वाजू नयेत म्हणून प्रश्नकुंडली मांडली.

प्रश्नवेळ आहे २८ सप्टेंबर २००८, दुपारी १२ वाजून ३२ मिनिटे, प्रश्नस्थळ मुंबई. ती प्रश्नलग्नकुंडली आणि प्रश्नवेळेचे स्पष्टग्रह वर दिलेले आहेत. नेहमीप्रमाणे कुंडलीवर टिचकी मारल्यावर ती मोठी दिसेल.

या कुंडलीत चंद्र स्वत: नवमस्थानात आहे. नवम हे समोरच्या व्यक्तीचे/संस्थेचे (सप्तमाचे) तृतीय स्थान आहे. तृतीय स्थानाचे कारकत्व वर दिलेले आहेच. प्रश्नकर्तीला समोरच्या संस्थेकडून पत्र येणे अपेक्षित आहे. चंद्र नवमात आहे म्हणजे जातकाचा प्रश्न व्यवस्थित दाखवतो आहे. याचा अर्थ जातकाने प्रश्न मनापासून तळमळीने विचारलेला आहे.

३३६ क्रमांकाचे नवमांश लग्न मीन येते. उपरोक्त कुंडलीत नवमांश तृतीयेश शुक्र आहे. शुक्र प्रश्नलग्न कुंडलीत स्वत: लाभस्थानात आहे. तो राहूच्या नक्षत्रात आहे. राहू केतू हे फलादेशासाठी नेहमीच मार्गी धरले जातात. म्हणजेच नवमांश तृतीयेत हा मार्गी ग्रहाच्या नक्षत्रात आहे. राहु स्वत: धनस्थानात असून तो चंद्राच्या नक्षत्रात आहे म्हणजे अष्टम आणि नवमस्थानाचा बलवान कार्येश आहे. राहु शनीच्या मकर राशीत असून शनी स्वत: नवमात आहे व त्याच्या राशी द्वितीय व तृतीय स्थानी आहेत.

म्हणजेच शुक्र हा लाभस्थान तसेच नवम व तृतीय स्थानाचा कार्येश झाला.

याचा अर्थ मानसीला १००% अपेक्षित असलेले ईपत्र येणारच.

आता ईपत्र येईल पण त्यात तिला हवा असलेला मजकूर असेल की नाही? की नको असलेला मजकूर त्यात असेल?

त्यासाठी नवमांश लाभेश पहावा लागेल नवमांश लाभेश शनी असून त्याचे कार्येशत्व वर पाहिले आहेच. शनी तृतीय स्थानाचा तसेच नवम स्थानाचा कार्येश आहेच. त्यामुळे मानसीला जे ईपत्र येईल त्यात तिला अपेक्षित असलेला मजकूर येईल हे नक्की झाले.

आता प्रश्न असा येतो की हे ईपत्र केव्हा येईल? तिने सांगितले होते की फार तर आठ दहा दिवसात यायलाच हवे. त्यासाठी महादशा स्वामीच्या नादाला न लागता रुलिंग प्लॅनेट्स मधून चंद्राचे भ्रमण पाहिले.
प्रश्नवेळेचे रुलिंग प्लॅनेट्स असे होते.
L - धनु - गुरु , S - उत्तराफाल्गुनी - रवि, R - सिंह - रवि, D - रविवार - रवि
लग्नस्वामीच्या राशीतून उर्वरीत रुलिंग प्लॅनेटमधील सर्वात बलवान ग्रहाच्या नक्षत्रातून जेव्हा चंद्राचे भ्रमण होईल तेव्हा अपेक्षित घटना घडेल. गुरूच्या धनुराशीत रवीचे उत्तराषाढा नक्षत्र येते. त्यामुळे दिनांक ७ ऑक्टोबर रोजी मानसीला अपेक्षित पत्र येईल असे सांगितले.
काल ७ तारीख होती. दिवसभराचे काम आटोपून रात्री ज्योतिषक्लास संपवून घरी आलो. सौभाग्यवतींना अष्टमीची महालक्ष्मीची ओटी भरायची होती. त्यासाठी त्यांच्याबरोबर जवळच जिथे महालक्ष्मीचा अष्टमीचा उत्सव असतो तिथे गेलो. देवीचे दर्शन घेतले. घागर फुंकण्याचा कार्यक्रम चालला होता. आनंद वाटला.
घरात शिरतांनाच मानसीचा फोन आला. "अहो पंत तुम्ही म्हणाला होतात की ७ ऑक्टोबरला ईमेल येईल. मी खूप आनंदात होते. पण अजूनपर्यंत तो ईमेल काही आलेला नाही. आता रात्रीचे दहा वाजत आलेत. आता तो येण्याची काही शक्यता नाही. मी तुम्हाला दोनदा विचारलं होतं की सात तारखेलाच येईल ना? तेव्हा तुम्ही हो म्हणाला होतात. पण मी नुकताच मेल बॉक्स पाहिलाय. त्यात तो ईमेल आलेला नाही."
तिच्या बोलण्यात उद्वेग, तक्रार, नैराश्य, त्रागा सर्व काही होतं. रात्री दहा वाजता आमचीही संगणक उघडून पत्रिका पाहण्याची तयारी नव्हती. फार थकायला झालं होतं. म्हटल उद्या पाहू काय ते. आम्ही मानसीला सांगितले की,
" आपला दिवस सूर्योदयाला संपतो. त्यामुळे अजून दिवस संपलेला नाही. उद्या पाहू. काळजी करू नकोस."
एवढे सांगून तिला समजावले पण तिचे समाधान झाले नाही. ते होणेही शक्य नव्हते.
आज सकाळ संपूर्ण कामात गेली. श्री. मौलिक शहा यांचे दुपारी कन्सलटेशन होते साडेतीन वाजता. संगणक सुरू करण्यासाठी उठलो तेवढ्यात मानसीचा फोन. फोनवर ती किंचाळलीच,
"पंत पंत..... मला तो ईमेल आला आत्ता. जस्ट मेलबॉक्स चेक केला आणि तुम्हाला फोन करतेय. आय गॉट दॅट जॉब. आय ऍम सोऽऽऽऽऽऽ हॅपी. थॅंक यू पंत थॅंक यू"
आम्ही तिचे अभिनंदन केले. मौलिकभाई बिचारे ऑनलाईन येऊन खोळंबले होते. त्यामुळे जास्त काही बोलता आले नाही. मौलिकभाईंचे कन्सलटेशन संपल्यावर विचार सुरू झाला की काल ईमेल का नाही आला? खरे तर काही तासांच्या अंतराने घटना घडली म्हणजे भाकित चुकले असे नव्हे. तरीही ज्योतिषाने आपले कुठे चुकले याचा शोध घ्यावाच. आम्ही तरी घेतो.
कुंडली चुकण्याची तर शक्यता नाही. कारण अत्यंत अद्ययावत सॉफ्टवेअर आम्ही वापरतो. मग चुकलं कुठे. ७ तारखेची ८ तारीख कशी झाली? कालनिर्णयात काही गोची झाली का?
हे पाहण्यासाठी पंचांग उघडले आणि क्षणार्धात आम्ही ओरडलो,
"हत तिच्या आयला. हा तर आजच येणार होता."
आम्ही कुठे चुकलो ते तुम्हाला कळलं का?
आपला,
(धांदरट) धोंडोपंत