Wednesday, December 31, 2008

वर्‍हाड निघालयं अमेरिकेलालोकहो,
दिनांक २४ ऑक्टोबर २००८ ची सकाळ. एका गुणमेलनाचे काम नुकतेच उरकले होते. तेवढ्यात आमचे रत्नागिरीचे स्नेही श्री. जयंतराव उपाध्ये जे नोकरीनिमित्त मुंबईत असतात, त्यांचा दूरध्वनी आला.
"धोंड्याऽऽऽ रान्डेच्या, जिवंत आहेस की खपलास?"
"आता फोनवर बोलतोय म्हणजे अजून जिवंत आहे म्हणायचं. तू काय इतका पेटला आहेस?"
"अरे मला अमेरिकेची संधी आहे की नाही हे जरा कुंडली मांडून बघ पाहू. तिच्या‍ऽऽऽआयला दीड महिना झाला मी लटकलोय. माझ्या ऑफिसमधले लोक पुढे गेलेत. मलाही संधी होती. पण अजून आमचं काही होत नाहीये. तर मी अमेरिकेत जाईन की इथेच मुंबईत धुणी धुवत राहीन ते जरा बघ लवकर."
जयंत उपाध्ये आणि इरसाल कोकणी शिव्या हे एक अतूट समीकरण आहे. उपाध्येचे शिव्यामृताने ओथंबलेले सर्व बोलणे जसे च्या तसे लिहिता येणे आम्हालाच काय कुणालाही शक्य नाही. मायावतीला सौंदर्यस्पर्धेत पारितोषिक मिळाले तर जेवढा धक्का आम्हाला बसेल तेवढाच हा उपाध्या दोन वाक्य शिव्यांशिवाय बोलला तर.
आम्ही त्याला सांगितले की, " ठीक आहे. बघू आपण प्रश्नकुंडली मांडून. तू एक नंबर दे ."
उपाध्याचे पूर्वीही काही प्रश्न आम्ही प्रश्नकुंडलीवरून सोडवले आहेत. त्यामुळे नंबर कसा द्यायचा वगैरे त्याला माहित आहे. त्याने काही वेळाचा अवधी घेतला आणि नंबर दिला ११२.
११२ नंबराची कृष्णमूर्ती पद्धतीची बनविलेली कुंडली वर दिली आहे. तसेच स्पष्ट भाव आणि महादशासुद्धा वर दिल्या आहेत.
नंबर ऐकताच आम्ही उपाध्याला म्हटले, " तू जाणार रे. या नंबरात १ आणि १२ आहे. एक म्हणजे स्वत: जातक आणि १२ हे परदेशगमनाचे स्थान. तू नक्की अमेरिकेत जाणार."
उपाध्ये म्हणजे एक नंबरचा पोचलेला खवट माणूस. तो म्हणाला, " धोंड्या तुझे हे नंबरावरून सांगण्याचे मटका ज्योतिष नको. रीतसर कुंडली मांडून काय ते सांग पाहू. दक्षिणा मिळेल तुला. त्याची काळजी करू नकोस. मी तुला फोन करतो १५/२० मिनिटांनी."
"ठीक आहे. कुंडली मांडतोच. पण उत्तर आधीच देतो आहे. "
वर दिलेल्या कुंडलीत सर्वात पहिली गोष्ट ही पहायची की जातकाने प्रश्न मनापासून विचारला आहे की नाही. चंद्र त्याबद्दल मार्गदर्शन करतो हे आता या ब्लॉगाच्या वाचकांना माहित आहेच. वरील भावचलीत कुंडलीत चंद्र व्ययस्थानात आहे आणि चंद्राची कर्क रास लाभस्थानात. व्ययस्थान हे परदेशगमनाचे प्रमुख स्थान आहे आणि लाभस्थान हे इच्छापूर्ती दाखवणारे स्थान आहे. म्हणजे जयंतराव उपाध्ये यांनी प्रश्न मनापासून विचारला आहे हे निश्चित झाले.
आता हा जया अमेरिकेत धुणी धुवायला जाईल की मुंबईत धुणी धुवत बसेल ते पाहू.
यासाठी व्ययस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी मार्गदर्शन करेल. व्ययस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी जर ३/९/१२ यापैकी स्थानांचा कार्येश असेल तर जयंतराव परदेशगमन करतील. तसेच तो जर वक्री ग्रहाच्या नक्षत्रात असेल तर जयंतरावांची परदेशगमनाची इच्छापूर्ती होणार नाही. जर तो स्वत: वक्री असेल तर तो मार्गी झाल्यावर जयंतराव परदेशगमन करतील. तसेच कुंडलीतील लाभस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी देखिल ३/९/१२ यापैकी स्थानांचा कार्येश असायला हवा.
वरील कुंडलीत व्ययस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी शनी आहे. शनी पूर्वाफाल्गुनी या शुक्राच्या नक्षत्रात आहे. प्रश्नवेळेस शुक्र वक्री नाही. तसेच शनीसुद्धा वक्री नाही.
शनी स्वत: व्ययात आहे तसेच तो पंचमेश आणि षष्ठेश आहे. शनी शुक्राच्या नक्षत्रात असून शुक्र तृतीयात आहे व तो धनेश आणि नवमेश आहे. शनीचे कार्येशत्व असे आहे.
शनी १२/ ५, ६ नक्षत्रस्वामी शुक्र ३/ २, ९
आपल्याला हव्या असलेल्या ३/९/१२ पैकी तीनही स्थानांचा शनी कार्येश आहे. म्हणजे हा टप्पा निर्विघ्नपणे पार पडला.
आता लाभस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी पाहू. लाभस्थानाचा उपनक्षत्रस्वामी शुक्रच आहे. शुक्र वर पाहिल्याप्रमाणे ३/२/९ या भावांचा कार्येश आहेच. तसेच शुक्र स्वत: शनीच्याच नक्षत्रात आहे म्हणजे तो १२/ ५, ६ या स्थानांचा बलवान कार्येश आहे.
त्यामुळे माननीय श्री. जयंतराव उपाध्ये सहवर्तमान अमेरिकेत धुणीभांडी करतील , मुंबईत नाही.
आता ते कधी अमेरिकेत जातील हे पहावे लागेल. त्यासाठी महादशा अंतर्दशा स्वामी मार्गदर्शन करतात.
या कुंडलीला सध्या केतूची महादशा सुरू आहे. केतूचे कार्येशत्व असे आहे
केतू ११/- नक्षत्रस्वामी बुध १/ १, १०
केतुचा राशीस्वामी चंद्र १२/११ नक्षत्रस्वामी पुन्हा केतु ११/- (उर्वरीत कार्येशत्व वरीलप्रमाणेच)
या ठिकाणी महादशास्वामी केतू हा ११ आणि १२ या दोन्ही आवश्यक स्थानांचा कार्येश आहे. म्हणजे केतू महादशेत परदेशगमन होईल.
या कुंडलीला केतूच्या महादशेत बुधाची अंतर्दशा सुरू आहे. बुधाचे कार्येशत्व जर अनुकूल असेल तर या बुधाच्या अंतर्दशेत उपाध्या उडेल.
बुध १/ १, १० नक्षत्रस्वामी चंद्र १२/११
म्हणजे बुध सुद्धा परदेशगमनाला अनुकूलताच दाखवतो आहे. सबब केतू महादशेत आणि बुधाच्या अंतर्दशेत परदेशगमन होईल.
आता ही बुधाची अंतर्दशा २४/१०/२००८ ते २५/०९/२००९ एवढी आहे. या कालावधीत उपाध्ये अमेरिकेत जाईल हे नक्की. पण नेमका कधी???????
त्यासाठी रूलिंग प्लॅनेट्स पहावे लागतील. प्रश्नवेळी म्हणजे दिनांक २४ ऑक्टोबर २००८ रोजी सकाळी ११ वाजून ०३ मिनिटांनी धनु लग्न सुरू होते. चंद्र रवीच्या सिंह राशीत केतूच्या मघा नक्षत्रात होता आणि त्या दिवशी वार शुक्रवार होता. म्हणजे रुलिंग प्लॅनेट्स असे लिहायला लागतील.
L- धनु -- गुरू
S- मघा -- केतू
R- सिंह- रवि
D- शुक्रवार- शुक्र
आता या रुलिंग प्लॅनेट्सवर घटना कधी घडेल???
तर लग्नस्वामीच्या राशीतून आणि उर्वरीत बलवान ग्रहांच्या नक्षत्रातून जेव्हा रवीचे भ्रमण होईल तेव्हा घटना घडेल. येथे लग्नस्वामी गुरू आहे. गुरूच्या धनु राशीत केतूचे मूळ नक्षत्र आहे. म्हणजे रवी जेव्हा मूळ नक्षत्रात जाईल तेव्हा उपाध्या विमानात असेल.
रवी १५ डिसेंबर रोजी धनुराशीत जातो. धनेत पहिलेच नक्षत्र मूळ आहे. रवी दिवसाला साधारण एक अंश जातो. म्हणजे तो १३ दिवस एका नक्षत्रात असतो. १५ डिसेंबर पासून १३ दिवस म्हणजे २७ डिसेंबर २००८ पर्यंत उपाध्ये अमेरिकेत जातील.
उपाध्याचा फोन आला तेव्हा त्याला तसे सांगितले. १५ डिसेंबर ते २७ डिसेंबर पर्यंत तू अमेरिकेत जाशील. उपाध्या आमचा जुना मेंबर. त्यामुळे त्याला माहित आहे की आम्ही सखोलपणे अभ्यास करूनच सांगतो. "पुढच्या तयारीला लागतो." एवढेच म्हणाला.
आज क्लास संपवून घरी आलो तेव्हा उपाध्याचा अमेरिकेतून फोन आला. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा द्यायला.
"धोंड्या, तू सांगितल्याप्रमाणे मी अमेरिकेतून बोलतोय. १९ डिसेंबरला निघालो मुंबईहून. दोन दिवस आधी तिकीट आलं. इथे आल्यावर सर्व जमवाजमव, धावपळ यात वेळ गेला. क्रिसमसच्या सुटीत अपार्टमेंटचं लफडं उरकलं. म्हटले तुझ्याशी जरा फुरसतीत बोलावं. म्हणून आत्ता फोन केला."
"छान. ऐकून आनंद झाला. दक्षिणा पाठवून द्या म्हणजे झाले. नाहीतर तुम्ही अमेरिकेत मजा माराल आणि आम्ही इथे फुकटात धुणी धुवत बसू. "
" अरे बसं काय भोसडीच्या धोंड्या. तुझे बॅंक स्टेटमेंट चेक कर. पैसे तुझ्या खात्यात पोहोचले आहेत."
बॅंक स्टेटमेंट पाहण्याऐवजी आम्ही कुतूहलापोटी १९ तारखेचा रवी पाहिला. आपल्या रुलिंग प्लॅनेटमध्ये तिसरा ग्रह रवीच आहे. त्या दिवशी रवी गुरूच्या धनु राशीत, केतूच्या मघा नक्षत्रात आणि रविच्या म्हणजे स्वत:च्या सब मध्ये होता. रुलिंगमध्ये रवी तृतीय ग्रह राशीस्वामी म्हणून आला आहे. तो स्वत:च्या उपनक्षत्रात असतांनाच घटना घडली.
रूलिंग प्लॅनेट्सच्या वापराचा शोध लावणार्‍या कृष्णमूर्ती गुरूजींना आमचा साष्टांग दंडवत.
आपला,
(नतमस्तक) धोंडोपंत

Sunday, December 7, 2008

वहिनींच्या बांगड्यारविवारी दुपारी एक स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम आटोपून घरी आलो. जवळजवळ २८ वर्षांनी शाळेतले जुने मित्रमैत्रीणी भेटले होते. वेळ कसा गेला ते कळलेच नाही. आनंदात होतो.

घरात पाऊल टाकले तर डोंबिवलीच्या सौ. प्राजक्तावहिनी घरी आलेल्या. समोर टीपॉयवर एक मिठाईचा बॉक्स. तेव्हा आमच्या डोक्यात प्रकाश पडला. आम्हीही पार विसरून गेलो होतो. आम्ही घाईघाईत त्यांची प्रश्नकुंडली काढली. प्रश्नकुंडली दिनांक २६ नोव्हेंबर रोजी बनवली होती.

दिनांक २६ नोव्हेंबर रोजी सौ. प्राजक्ताताईंचा रात्री आठच्या सुमारास फोन आला. फोनवर त्यांचा आवाज एकदम घाबराघुबरा झालेला. फोन उचलल्यावर त्यांचे पहिले वाक्य असे


"पंत, माझी पार वाट लागलेय. काही सुचत नाही आहे. काही तरी मार्गदर्शन करा."

यावरून काय अर्थबोध होणार? आम्ही म्हटले, " काय झालाय ते नीट सांगा. म्हणजे काय करायचे ते ठरविता येईल."

" अहो, आज मी एका समारंभाला गेले होते. संध्याकाळी परत आल्यावर पाटल्या बांगड्या काढून ठेवल्या होत्या असं मला अंधुकसं आठवताय. त्यानंतर घरी पाहुणे आले होते. कानातले काढायचे राहिले. पाहुणे गेल्यावर कानातले काढले आणि लॉकरमध्ये दागिने ठेवण्याच्या वेळेस मला पाटल्या बांगड्यांची आठवण झाली. पण आता त्या कुठे गेलेत काही समजत नाहीये. सर्व घर शोधलं. पण पाटल्या व बांगड्या मिळत नाही आहेत. खूप टेन्शन आलाय. आईनी मला दिलेल्या पाटल्या बांगड्या आहेत त्या. त्या गेल्या तर मी संपेन. " वगैरे वगैरे.....

"आईनी दिलेल्या आहेत ना? मग नवरा काही ओरडणार नाही." आम्ही आपले वातावरणातील तणाव कमी करण्यासाठी म्हटले.

"असं कसं म्हणता? तुमच्या बायकोचे तिने माहेरहून आणलेले दागिने हरवले तर तुम्ही गप्प बसाल का?"

अवघड प्रश्न आहे. खोलात न गेलेलं बरं.

आम्ही म्हटलं की काळजी करू नका. आपण प्रश्नकुंडली मांडू. तुम्ही शांतपणे माझ्या बांगड्या मला परत मिळतील का? असा प्रश्न मनात धरा आणि आम्हाला एक नंबर द्या.

वहिनींनी क्षणाचाही विलंब न करता नंबर दिला ३११. आम्ही जरा धास्तावलो. विचार आला की या बाईने प्रश्न नीट मनात धरलाय की नाही? पण एकदा नंबर दिला की त्यानुसार प्रश्नकुंडली मांडावी. कारण हे दैवी मार्गदर्शन आहे. म्ह्टलं चंद्र सांगेलच मनात प्रश्न नीट धरलाय की नाही ते. तसेच त्यांनी प्रश्न २४९ पेक्षा मोठा दिलेला.

आली का पंचाईत? (इतरांची हो..... आमची नाही.) त्यामुळे कृष्णमूर्ती पद्धतीने प्रश्नकुंडली तयार करता येणार नाहीच. पण आम्ही कुठल्याही एका पद्धतीवर कधीच अवलंबून नसतो. प्राजक्ता वहिनींनी ३११ नंबर दिला होता. म्हटले, "चला प्रश्न नवमांश पद्धतीने हा प्रश्न पाहूया."

३११ नंबर ऐकल्यावर आम्हाला वाटले की वहिनींना त्यांच्या बांगड्या मिळणारच. कारण या नंबरमध्ये ३ आणि ११ आहेत. तिसरे स्थान हे बाहू, खांदे, हात, हातातील कौशल्य, हातातील दागिने, हस्ताक्षर म्हणजे जे जे हाताशी निगडीत आहे त्याचे स्थान आहे. आणि ११ वे स्थान हे लाभस्थान म्हणजे इच्छापूर्तीचे. बांगड्यांचा संबंध हाताशी येतो आणि प्रश्न त्या संबंधीच आहे त्या प्रश्नाची इच्छापूर्ती होणार म्हणजेच वहिनींना हरवलेल्या बांगड्या मिळणार.

पण म्हटले की, हे शॉर्टकट नकोत. रीतसर कुंडली मांडल्याशिवाय तोंड उघडायचे नाही. म्हणून गप्प बसलो.

वर दिनांक २६/११/२००८ रोजी रात्री ०८ वाजून २१ मिनिटांची मुंबई अक्षांशाची कुंडली दिली आहे. त्यावर टिचकी मारल्यावर ती नेहमीप्रमाणे मोठी दिसेल.

वरील कुंडलीत चंद्र पंचमात असून तो धनेश आहे. पंचम हे मौजमजा, विलास, पार्ट्या, छानछौकी दाखवते तसेच दागिने, पैसे, धन, रोकड हे धनस्थानावरून पाहिले जातात. वरील रुलिंग कुंडलीत चंद्र धनेश आहे म्हणजे वहिनींनी प्रश्न बरोबर विचारला आहे.

३११ नंबरच्या कुंडलीचा नवमांश तृतीयेश मंगळ येतो. वरील कुंडलीत मंगळ स्वत: षष्ठात असून तो षष्ठेश व लाभेश आहे. मंगळ शनीच्या नक्षत्रात असून शनी स्वत: तृतीयात आहे. तसेच शनी अष्टमेश व नवमेश आहे. अष्टमाचा संबंध मनस्ताप दर्शवतो. तसेच मंगळाची दृष्टी ९,१२,१ स्थानांवर आहे. म्हणजेच वरील कुंडलीतील नवमांश तृतीयेश मंगळाचे कार्येशत्व असे लिहावे लागेल.

मंगळ ६/ ६, ११ नक्षत्रस्वामी शनी ३/ ८, ९ ( मंगळाची दृष्टी ९, १२, १)

वरील जंत्रीवरून असे लक्षात येईल की प्रश्न नवमांश कुंडलीतील तृतीयेश मंगळ हा प्रश्नलग्नकुंडलीत लाभस्थानाचा कार्येश आहे. तसेच तो तृतीय स्थानाचा (बांगड्या) अष्टमस्थानाचा ( मनस्ताप) याचाही कार्येश आहे. त्यामुळे वहिनींना मनस्ताप होऊन का होईना हरवलेल्या बांगड्या परत मिळतीलच.

तसेच या कुंडलीतील नवमांश लाभेश गुरू आहे. गुरू स्वत: सप्तमात असून सप्तमेश आणि दशमेश आहे. गुरू रवीच्या नक्षत्रात असून रवी षष्ठात व तृतीयेश आहे. गुरूची दृष्टी ११, १, ३ या स्थानांवर आहे. गुरूचे कार्येशत्व असे आहे.

गुरू ७/ ७, १० नक्षत्रस्वामी रवी ६/ ३ (गुरूची दृष्टी ११, १, ३)

वरील जंत्रीवरून हे लक्षात येईल की, नवमांश लाभेश हा प्रश्नलग्नकुंडलीत तृतीय स्थानाचा कार्येश आहे. वहिनींना बांगड्या मिळणारच मिळणार. तसेच गुरूची नववी दृष्टी तृतीयस्थानावर आहे म्हणजे बांगड्या सुरक्षित आहेत.

दागिन्यांचा विचार करतांना नवमांश धनेश काही लोक विचारात घेतात. आम्ही दागिने कुठल्या भागावर धारण केले आहेत तो भाग कुंडलीत कुठल्या स्थानाने निर्देशीत होतो त्यानुसार कार्येशत्व विचारात घेतो. इथे सांगायची गोष्ट ही की, जरी नवमांश धनेशावरून विचार केला तरी तो गुरू आहे आणि लाभस्थानाचा कार्येश आहे. म्हणजे तो सुद्धा बांगड्या मिळणार हेच सांगतो आहे.

आता प्रश्न असा निर्माण होतो की कधी मिळतील? तर नवमांश धनेशाच्या राशीतून किंवा नवमांश धनेशाच्या नक्षत्रातील ग्रहांच्या राशीतून चंद्राचे भ्रमण होते तेव्हा हरवलेले पैसे, दागिने सापडण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते.

वरील कुंडलीत नवमांश धनेश गुरू आहे. प्रश्नवेळेस चंद्र तुळेत आहे. नंतर तो वृश्चिकेत जाईल. त्यानंतर तो गुरूच्या धनु राशीत जाईल. त्यावेळेस हरवलेल्या बांगड्या सापडतील. हा काळ ३० नोव्हेंबर व १ डिसेंबर असा आहे.

त्यानुसार वहिनींना, " तुमच्या बांगड्या सुरक्षित असून ४/५ दिवसांनी म्हणजे ३० नोव्हेंबर किंवा १ डिसेंबरला मिळतील. काळजी करू नका पण यापुढे काळजी घ्या." असे सांगितले.

३० नोव्हेंबरला सकाळी त्यांचा मुलगा बेडरूममधल्या वॉलयुनीट मधील साऊंडसिस्टीमशी काहीतरी उपद्व्याप करत होता. तिथल्या एका स्पीकरशी काहीतरी खाडखुड करत असतांना, तिथे त्याला बांगड्या सापडल्या. त्याने वहिनींना बोलवून तो ऐवज त्यांच्या स्वाधीन केला.

३० नोव्हेंबरला चंद्र धनेत केतूच्या मूळ नक्षत्रात होता. मूळ नक्षत्रात अनेक गोष्टी मूळपदावर येतात या शास्त्रीय विधानाची प्रचिती आली. लगेच वहिनींचा फोन आला. पण आम्ही दुखवट्यामुळे लेखन करीत नव्हतो आणि नुकतीच अमावास्या संपल्यामुळे कामाचा व्याप यात या घटनेबद्दल पार विसरून गेलो.

रविवारी वहिनींना मिठाईच्या बॉक्ससकट घरी पाहिलं, तेव्हा एकदम किस्सा आठवला.

आम्ही वहिनींना म्हटले, " आज घरी गेल्यावर सर्व दागिने नीट काढून ठेवा. नाहीतर पुन्हा नंबर द्यायला लागेल."

आपला,
( नतद्रष्ट) धोंडोपंत